Privātuma politika

 1. Vispārīga informācija
  1. Šajā konfidencialitātes politikā (turpmāk tekstā – “Privātuma politika”) aprakstīts tas, kā UAB (Slēgta akciju sabiedrība) “Kotryna Group” (reģistrācijas numurs 121673734, juridiskā adrese Viļņa, Dariaus ir Girėno g. 34 LT-02189, Lietuva, e-pasta adrese kotryna@kotrynagroup.com) (turpmāk tekstā – “Mēs” vai “Uzņēmums”) vāc, glabā un apstrādā jūsu personas datus šajā Uzņēmuma tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā Tīmekļa vietne).
  2. Mēs vēlamies, lai šī Privātuma politika jums palīdz justies droši, iesniedzot mums savus personas datus, kā arī parādīt to, kā mēs nodrošināsim jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar attiecināmo datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām, tostarp, taču neaprobežojoties ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (“VDAR”) un citu normatīvo aktu par datu aizsardzību prasībām.
  3. Līdz ar to UAB “Kotryna group”; Kotryna OY; OU “Kotryna” un SIA “Kotryna” darbojas kā kopīgi pārziņi VDAR izpratnē. Šī iemesla dēļ mēs esam starp grupas uzņēmumiem noslēguši “Kopīgo pārziņu vienošanos”.
 2. Šajā Konfidencialitātes politikā izmantotie termini un personas datu apstrādes principi
  1. Personas dati nozīmē jebkādu informāciju, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu (“Datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tiešā vai netiešā veidā identificēt, it īpaši, izmantojot identifikatoru (piem., vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru utt.).
  2. Personas datu apstrāde nozīmē jebkādu darbību vai darbību kopumu, ko automātiski vai neautomātiski veic ar personas datiem vai personas datu kopām (piem., vākšana, ierakstīšana, kārtošana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, ieskatīšanās, izmantošana, izpaušana, nosūtot, ierobežošana, dzēšana, iznīcināšana utt.).
  3. Apstrādājot jūsu personas datus, uzņēmums ievēro šādus personas datu apstrādes principus:
   1. jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgos skaidri definētos un likumīgos mērķus, ievērojot jūsu privātuma aizsardzību;
   2. jūsu personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi, un tos apstrādā tikai tiem mērķiem, kas norādīti pirms jūsu datu vākšanas;
   3. jūsu personas datus apstrādā, stingri ievērojot skaidras un caurskatāmas prasības, kādas personas datu aizsardzībai noteiktas normatīvajos aktos;
   4. jūsu personas datus apstrādā tikai tādā veidā, kas ļauj jūs identificēt ne ilgāk, kā nepieciešamas šo datu apstrādes mērķim (-iem);
   5. apstrādājot jūsu personas datus, tiks veikti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu personas datu drošību, tajā skaitā aizsardzību pret neatļautu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu un sabojāšanu.
 1. Personas datu apstrādes mērķi un informācija, kas saistīta ar apstrādi
  1. Mūsu darbības datu apstrādei, kas tiek veiktas atbilstoši mērķiem:
Saņemto jautājumu administrēšana

 

Šim mērķim mēs jūsu datus apstrādājam, lai varētu novērtēt un analizēt jūsu jautājumus un sniegt jums atbildi.

Identifikācijas dati:

• vārds un uzvārds.

 

Kontaktinformācija:

• e-pasta adrese;

• adrese;

• tālruņa numurs.

 

Informācija par saturu:

• jautājuma apraksts (ziņa);

• dokumenti saistībā ar sūdzību

• utt.

Jūsu piekrišana, ko jūs paužat, sūtot mums jautājumus, nav saistīta ar jūsu ar likumu (VDAR 6. panta 1.a apakšpunkts) aizsargāto tiesību un (vai) interešu iespējamu pārkāpumu.

 

Mums ir likumā noteikts pienākums pārliecināties, vai jūsu pieprasījums nerada jūsu ar likumu aizsargāto tiesību un (vai) interešu pārkāpumu, un sniegt jums atbildi (VDAR 6. panta 1.c apakšpunkts).

Jūsu jautājumus mēs izskatām visu jautājuma periodu un glabājam tos sešus mēnešus pēc jautājumu saņemšanas (izņemot publisku saziņu). *
Jūsu personas datus mēs saņemam tieši no jums un (vai) jūsu pārstāvja, kad sūtāt mums savus pieprasījumus, sūdzības, prasības vai jautājumus, izmantojot mūsu norādīto kontaktinformāciju (piemēram, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, publisko telpu, tostarp saziņu tīklā utt.).

 

* Personas datus var glabāt ilgāk, ja pieprasījums vēl nav apstrādāts, vai šajā laikā joprojām tiek apstrādāts, kā arī tad, ja personas dati būs nepieciešami, lai aizsargātu mūsu vai trešās puses likumīgās intereses, piemēram, noilguma noteikumu vai tiesiska strīda gadījumā. Jā sūdzība ir atrisināta, parakstot izlīguma vienošanos, jūsu personas dati tiks glabāti 10 gadus.

Saziņa internetā

 

Šim mērķim mēs jūsu datus apstrādājam tā, lai varam ar jums sazināties, izmantojot sociālos tīklus un (vai) citus līdzekļus.

 

Identifikācijas dati:

• vārds un uzvārds (uzruna).

 

Informācija par saziņu:

• informācija par saziņu kontā (“patīk”, “sekot”, “komentēt”, “dalīties” vai apmeklējums utt.);

• fotoattēli (profilā un / vai attēli, kurā ir atzīmēts Uzņēmums);

• nosūtītais ziņojums (saturs);

• informācija par ziņu (ziņas saņemšanas laiks, ziņas pielikumi, saziņas vēsture utt.);

• informācija par piedalīšanos pasākumos un (vai) spēlēs, kuras organizējis Uzņēmums (piedalīšanās, nepiedalīšanās, interese, spēles noteikumu ievērošana utt.);

• informācija par Uzņēmuma vērtējumu (vērtējuma atzīme, atgriezeniskā saite utt.).

Jūsu piekrišana, kuru paužat, apmeklējot vietni un (vai) sazinoties ar Mums mūsu pārvaldītajos sociālo tīklu kontos (VDAR 6. panta 1.a apakšpunkts). Mēs apstrādājam jūsu iesniegtos personas datus tik ilgi, līdz jūs atsaucat savu piekrišanu (t.i., dzēšat iesniegtos personas datus no konta), tomēr ne ilgāk par Uzņēmuma konta dzēšanu. *

 

Neatļautas saziņas gadījumā (piem., neslavas celšanas utt.), mēs šo saziņu varam attiecīgu laiku glabāt kā pierādījumu, lai aizstāvētu mūsu aizskartās tiesības vai likumīgās intereses (t.i., visu ārpustiesas, pirmstiesas vai tiesāšanās procesa laiku).

Jūsu datus mēs saņemam tieši no jums (no jūsu sociālā tīkla konta), kad jūs apmeklējat mūsu vietni un (vai) sazināties ar Mums, izmantojot sociālos tīklus.

 

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka personas datus, kas tiek iesniegti sociālajos tīklos, apstrādā arī sociālo tīklu administrators (t.i., “Facebook Inc.”, “Instagram Inc.”, “LinkedIn Inc.” pārvaldītās platformas), tādēļ, lai gūtu plašāku informāciju par personas datu apstrādi šajos sociālajos tīklos, iesakām izskatīt sociālo tīklu pārvaldnieka konfidencialitātes iestatījumus.

Pieņemšana darbā

(darbinieku atlase)

 

Šim mērķim mēs apstrādājam jūsu datus, lai novērtētu jūsu kandidatūras piemērotību mūsu piedāvātajam amatam un (vai) praksei, kā arī, lai sazinātos ar jums.

Identifikācijas (vispārīgie) dati:

• vārds;

• uzvārds;

• adrese (nav obligāta);

• dzimšanas datums (nav obligāts).

 

Kontaktinformācija:

• e-pasta adrese;

• tālruņa numurs;

• saites uz sociālo tīklu kontiem (nav obligātas).

 

CV (curriculum vitae) dati:

• darba vēsture (pieredze);

• izglītības vēsture (tostarp mācību kursi un sertifikāti);

• valodas;

• citas prasmes atkarībā no amata, kuram piesakāties;

• fotoattēls (nav obligāts);

• kopsavilkums (var ietvert fotoattēlus un video) (nav obligāti).

 

Papildu dati:

• vēlamais atalgojums;

• vēlamais darbs un / vai darba laiks);

• iesnieguma pielikumi (rekomendācijas, pieteikuma vēstule utt.) (nav obligāti);

• kontaktinformācija rekomendācijām (nav obligāta).

 

Atlases laikā veidotie dati:

• darba intervijas laikā veidotās piezīmes (šīs piezīmes var ietvert arī mūsu vērtējumu par jums kā kandidātu);

• testu un (vai) jūsu veikto praktisko uzdevumu rezultāti;

• informācija par pieteikumu (piem., pieteikumu skaits, darba intervijas datums, komentāri un paziņojumi).

Jūsu piekrišana, ko paužat, nosūtot mums savu CV un (vai) citu informāciju, t.i., piedaloties darbinieku atlasē (VDAR 6. panta 1.a apakšpunkts).

 

Jūsu piekrišana, kuru mums sniedzat (rakstveidā) par to, ka mēs drīkstam izmantot jūsu personas datus nākotnē plānotajās darbinieku atlasēs (VDAR 6. panta 1.a apakšpunkts).

Mēs apstrādājam jūsu iesniegtos personas datus un (vai) datus, kas tiek veidoti atlases procesā, līdz tiek izvēlēts darbinieks konkrētajam amatam.

 

Atlases procesa beigās, ja jūsu kandidatūra iecerētajam amatam netiek izvēlētam, mēs varam lūgt jums sniegt atsevišķu piekrišanu jūsu datu, kas iegūti atlases pocesā, glabāšanai, lai tos izmantotu citās darbinieku atlasēs un varētu ar jums sazināties. Šie dati tiks glabāti, maksimums, vienu gadu pēc piekrišanas dienas.

 

Ja jūs mums nosūtāt savus personas datus (CV utt.) e-pastā, kaut arī mēs neesam publicējuši aicinājumu pieteikties amatam un (vai) praksei, mēs šos jūsu personas datus varam izmantot vienu gadu (t.i., glabāt un izmantot tos, izskatot jūsu kandidatūru turpmākajās darbinieku atlasēs).

Jūsu datus mēs saņemam tieši no jums, ja jūs piedalāties mūsu organizētajās darbinieku atlasēs un (vai) nosūtāt mums savu CV, lai pieteiktos darbam un (vai) prakses vietai.

 

Izvēloties darbinieku kādam amatam, mēs apstrādājam tikai tos kandidātu personas datus, kuri ir saistīti ar viņu kvalifikāciju, profesionālajām spējām un personas raksturojumu. Tādēļ mūs lūdzam jūs aizsargāt savu privātumu un nesūtīt mums pārāk daudz un (vai) nevajadzīgus personas datus (piemēram, personas kodu, veselības un (vai) citu īpašo kategoriju datus, finanšu datus, bankas konta numuru, ģimenes locekļu datus utt.).

 1. Datu nosūtīšana
  1. Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus apstrādei trešajām personām, kuras mums palīdz tīmekļa vietnes administrēšanā un arī glabā šos datus, kā arī tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzējiem. Šo personu vidū var būt datubāzu programmatūras piegādātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji un citi. Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti arī kopīgajiem datu pārziņiem (piem., UAB “Kotryna group”; OY “Kotryna”; OU, “Kotryna” and SIA “Kotryna”).
  2. Jūsu personas dati var tikt iesniegti arī likumā noteiktajos gadījumos un attiecīgajā kārtībā, piemēram, tiesām, tiesu izpildītājiem, tiesībaizsardzības institūcijām vai citām trešajām pusēm ar likumīgām interesēm.
  3. Jūsu personas dati tiek nodoti tikai tādām trešajām pusēm, kuras nodrošina personas datu apstrādei un aizsardzībai atbilstošus apstākļus. Jūsu personas dati netiek pārsūtīti uz trešajām valstīm (t.i., ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas) vai starptautiskām organizācijām.
 2. Informācija par nepilngadīgām personām
  1. Bērni nedrīkstētu iesniegt savus personas datus tīmeklī un / vai citādi bez savu vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Tādēļ iesakām vecākiem un aizbildņiem mācīt bērnus ar saviem personas datiem internetā rīkoties uzmanīgi un atbildīgi.
 3. Saites uz citām tīmekļa vietnēm
  1. Šīs Privātuma politikas noteikumi attiecas uz šo Tīmekļa vietni. Šajā Tīmekļa vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm, uz kurām neattiecas šis paziņojums par konfidencialitāti. Tādēļ, izejot no mūsu tīmekļa vietnes, izlasiet citu tīmekļa vietņu, kuras var izmantot jūsu personas datus, konfidencialitātes politiku.
 4. Informācijas drošība
  1. Apstrādājot jūsu personas datus, Uzņēmums veiks atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai garantētu visu apstrādāto personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, kā arī pret visiem citiem nelikumīgas apstrādes veidiem. Minētie pasākumi tiek izvēlēti, ņemot vērā jūsu kā datu subjekta tiesību un brīvību apdraudējumu.
  2. Šajā gadījumā mēs nodrošinām stingru piekļuves kontroli apstrādātajiem personas datiem, līdz ar to, mēs sniedzam piekļuvi tikai tiem darbiniekiem, kuriem jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai veiktu darba uzdevumus un uzraugām sniegtās piekļuves izmantošanu. Piekļuve personas datiem tiek nodrošināta, izmantojot atbilstoša līmeņa paroles un noslēdzot konfidencialitātes ievērošanas līgumus ar personām, kurām ir piekļuve jūsu personas datiem.
  3. Mēs raugāmies, lai visi Uzņēmuma darbinieki, kuriem ir piekļuve jūsu personas datiem, būtu iepazinušies ar personas datu aizsardzības prasībām, un viņiem ir jānodrošina apstrādāto personas datu konfidencialitāte.
 5. Jūsu pienākumi
  1. Jums par sevi ir jāsniedz pilnīga un precīza informācija. Ja jūsu dati mainās, lūdzu, nekavējoties tos atjauniniet.
  2. Iesniedzot savus personas datus, jūs uzņematies pilnu atbildību par savu personas datu iesniegšanas likumību un par zaudējumiem, kādi var rasties mums un (vai) trešajām pusēm šādu personas datu nelikumīgas apstrādes gadījumā.
 6. Jūsu tiesības un to izmantošana
  1. Attiecībā uz jūsu personas datiem jums ir šādas tiesības:
   1. pieprasīt savus personas datus, piekļūt tiem un iegūt to kopiju;
   2. pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai ierobežošanu;
   3. pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai ierobežošanu;
   4. pieprasīt nevajadzīgu vai nelikumīgi apstrādātu personas datu dzēšanu vai ierobežošanu (“tiesības tikt aizmirstam”);
   5. nepiekrist savu personas datu apstrādei;
   6. pieprasīt jūsu personas datu pārsūtīšanu strukturētā, datorlasāmā formātā (“tiesības uz datu pārvietošanu”);
   7. tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, kuras pamatojums ir datu subjekta piekrišana (saskaņā ar VDAR 6. panta 1.a apakšpunktu). Datu subjekta piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumīgumu pirms piekrišanas atsaukšanas;
   8. iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.
  2. Lēmumus, kuri jums var radīt likumīgas sekas vai kuriem var būt līdzīga, nozīmīga ietekme uz jums, Uzņēmums nepieņem, balstoties tikai uz automātisku datu apstrādi, tostarp profilēšanu.
  3. Jūs varat izmantot savas tiesības,
   1. sazinoties ar Uzņēmumu tiešā veidā darbinieka darba vietā vai e-pastā, rakstot uz adresi dap@kotrynagroup.com.
  4. Lai izmantotu savas 10.3. punktā uzskaitītās tiesības, jums jāapliecina sava persona, izmantojot šādus paņēmienus:
   1. ja izmantojat savas tiesības, sazinoties ar mums e-pastā vai sūtot ierakstītu vēstuli, savu personu varat apliecināt šādi:
    1. iesniegumam pievienojot derīgu personu apliecinošu dokumentu (ja iesniegums tiek iesniegts tiešā veidā darbinieka darba vietā);
    2. kopā ar iesniegumu iesniedzot derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju, kas apliecināta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību (ja iesniegumu iesūta ierakstītā vēstulē vai ar kurjeru);
    3. Iesniegumu apstiprinot ar elektroniskiem paņēmieniem, kas nodrošina personas identifikāciju, piemēram, izmantojot mobilo parakstu, elektronisko parakstu utt. (tad, ja pieprasījums tiek nosūtīts e-pastā vai citā elektroniskā veidā).
  5. Saņemot jūsu pieprasījumu izmantot datu subjekta tiesības, mēs jums nekavējoties sniegsim atbildi (tomēr ne vēlāk par vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas dienas) (t.i., mēs īstenosim jūsu tiesības un (vai) atteiksimies tās īstenot). Šo periodu nepieciešamības gadījumā var pagarināt par vēl diviem mēnešiem, atkarībā no prasību sarežģītības un skaita. Jūs viena mēneša laikā saņemsiet papildu paziņojumu par šādu pagarinājumu.
  6. Atbilde tiks sniegta jūsu prasībā izvēlētajā veidā. Ja prasībā nenorādāt veidu, kā vēlaties saņemt atbildi, tā tiks jums nosūtīta tādā pašā veidā, kā tiks saņemts pieprasījums.
  7. Jūsu pieprasītā informācija tiks sniegta bez maksas. Tomēr, ja konstatēsim, ka jūsu prasības ir acīmredzami nepamatotas vai neproporcionālas, it īpaši tādēļ, ka to saturs atkārtojas, mums ir tiesības prasīt saprātīgu samaksu (t.i., prasīt administratīvo izdevumu segšanu) vai atteikties izpildīt šādas datu subjekta prasības.
 1. Spēkā esamība un grozījumi
  1. Šī Privātuma politika ir spēkā kopš tās publicēšanas dienas. Ja mēs mainīsim šo Konfidencialitātes politiku, mēs publicēsim tās atjaunināto versiju. Šīs Privātuma politikas izmaiņas un (vai) papildinājumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī, tādēļ mēs aicinām sekot līdzi savai konfidencialitātei un periodiski pārskatīt šo Konfidencialitātes politiku.
  2. Ja jums ir jautājumi par šīs Privātuma politikas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi dap@kotrynagroup.com.
 2. Noslēguma noteikumi
  1. Visi strīdi saistībā ar šo noteikumu ieviešanu jārisina pārrunu ceļā. Tādēļ, pirms iesniedzat oficiālu sūdzību, iesakām vispirms sazināties ar mums (dap@kotrynagroup.com).

 

Konkursa paziņojums par konfidencialitāti

 1. Piedaloties konkursos un iesniedzot fotoattēlus ar sevi un / vai jūsu bērniem (kopā ar citiem personas datiem, kas nepieciešami dalībai konkursā) SIA “Kotryna” (turpmāk tekstā – Organizētājs), Jūs piekrītat, ka jūsu sniegtie dati (ieskaitot personas datus) tiks apstrādāti ar mērķi organizēt šos konkursus un izvēlēties uzvarētāju *personas datu apstrādes pamatojums – VDAR 6. panta 1.a apakšpunkts, t.i., jūsu sniegtā piekrišana)
 2. Iesniegtie personas dati tiks apstrādāti (tajā skaitā publicēti šajā lapā) līdz konkursa beigām un pēc tam tiks izdzēsti. Ja nepieciešams, Organizētājs var glabāt jūsu personas datus ilgāk (piem., ja uzvarēsiet konkursā utt.).
 3. Sniegto piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā. To var izdarīt, sazinoties ar mums – kontaktinformācija norādīta turpmāk tekstā. Tomēr, ja atsauksiet piekrišanu, jūs vairs nevarēsiet piedalīties šajā konkursā, un jums nebūs iespējas laimēt konkursa balvas. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu vākšanas un apstrādes līdz piekrišanas atsaukšanai likumību.
 4. Jums ir tiesības arī pieprasīt piekļuvi Organizatora apstrādātajiem personas datiem, labot kļūdainus, nepilnīgus vai neprecīzus personas datus, pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu, iebilst pret personas datu apstrādi un ierobežot personas datu apstrādi. Jums ir arī tiesības pieprasīt datu pārvietošanu un, ja uzskatāt, ka jūsu dati ir apstrādāti nelikumīgi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijai.
 5. Konkursa dalībnieki, rakstot uz e-pasta adresi dap@kotrynagroup.com, var sazināties ar Organizētāju saistībā ar savu personas datu apstrādi, savu tiesību izmantošanu, piemērotajiem drošības pasākumiem un visiem citiem jautājumiem par datu aizsardzību.
Search