Privatumo politika

1. Bendra informacija

1.1. Ši privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „KOTRYNA“, juridinio asmens kodas 121673734, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 34, LT-02189 Vilnius (toliau – Mes arba UAB „KOTRYNA GROUP“), priklausančiomis ir valdomomis parduotuvėmis ir jų interneto svetainėmis: „Baby City“, „Toy City“, „Žaislų planeta“, „Kotryna“, „Kidzone“, „OVS kids“, Mothercare. Aktualų UAB „Kotryna“ administruojamų parduotuvių sąrašą galite pasitikrinti ČIA.

1.2. UAB „KOTRYNA GROUP“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

2. Naujienlaiškiai

2.1. Jūsų duomenis (el. pašto adresas, telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas:

2.1.1. suvedant savo asmens duomenis prenumeruojant naujienlaiškį UAB „KOTRYNA GROUP“ administruojamų parduotuvių interneto svetainėse; 

2.1.2. UAB „KOTRYNA GROUP“ administruojamose parduotuvėse pateiktose anketose pažymint, kad sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;

2.1.3. Kitais būdais išreiškus savo sutikimą perduodant savo kontaktinius asmens duomenis mums (įvairios loterijos, akcijos bei žaidimai, kuriuose dalyvavote, anketos, kurias pildėte). 

2.2. Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje arba  rašydami mums el. paštu [email protected]

2.3. Tiesioginės rinkodaros žinučių turinį sudarys ONE FAMILY lojalumo programoje dalyvaujančių ir UAB „KOTRYNA GROUP“ administruojamų parduotuvių tinklų „Baby City“, „Toy City“, „Žaislų planeta“, „Kotryna“, „Kidzone“, „OVS kids“, „Mothercare“ pranešimai.

3. Pasirinkimo laisvė

3.1. Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais UAB „KOTRYNA GROUP“ administruojamų parduotuvių ištekliais. Pavyzdžiui, asmenys, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus išskirtinių pasiūlymų, informacijos apie įvairias akcijas bei loterijas.

4. Duomenų saugojimo terminas

4.1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent savo sutikimą nuspręsite atšaukti anksčiau.

5. Duomenų perdavimas

5.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti UAB „KOTRYNA GROUP“ parduotuvių interneto svetaines ir saugoti jose esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

6. Duomenų apsauga

6.1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

6.2. UAB „KOTRYNA GROUP“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

7. Jūsų teisės

7.1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

7.1.1. prašyti, kad UAB „KOTRYNA GROUP“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

7.1.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

7.1.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

7.1.4. teisę atšaukti sutikimą;

7.1.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

7.2. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į UAB „KOTRYNA GROUP" elektroniniu paštu adresu [email protected], arba registruotu paštu adresu Dariaus ir Girėno g. 34A, LT-02189 Vilnius.

8. Galiojimas ir pakeitimai

8.1. Ši privatumo politika galioja nuo 2018-05-24. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją internetinėje svetainėje www.onefamily.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.onefamily.lt internetinėje svetainėje momento.

8.2. Jei dėl šios politikos nuostatų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis šios politikos 7.2 punkte nurodytais elektroninio pašto ar registruoto pašto adresais.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu [email protected] 

Nr. KOT Privacy-LT-002