Privacy Policy

1. Vispārīga informācija

1.1. Šī politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus jūs iesniedzat mums, nodarbinātības mūsu uzņēmumā procesā un/vai kurus mēs apkopojam un apstrādājam, kad jūs izmantojat mūsu tiešsaistes veikalus www.babycity.lv (turpmāk tekstā - BABYCITY.LV) un/vai www.toycity.lv(turpmāk tekstā, TOYCITY.LV), kas pieder un ko pārvalda KOTRYNA SIA, juridiskas personas reģisrtācijas Nr. 50003582081, juridiskā adrese Salamandras iela 1, Rīga, LV 1024 (turpmāk tekstā Mēs vai KOTRYNA SIA).

1.2. KOTRYNA SIA respektē jūsu privātumu un aizsargā jūsu personas datus, kurus jūs iesniedzat mums vai kurus mēs apkopojam, kā šeit norādīts. Šī privātuma politika izskaidro, kāpēc mēs apkopojam jūsu personas datus un to, kā mēs tos izmantojam.

2. Datu iesniegšana

2.1. Pasūtījuma vai reģistrācijas veidlapā jums ir jāsniedz pilna un pareiza informācija par sevi. Ja jūs iesniedzat nepareizus, nepatiesus vai maldinošus datus, mums ir tiesības anulēt jūsu reģistrāciju vai pasūtījumu, vai ierobežot jūsu iespējas izmantot tiešsaistes veikalus.

3. Tiešais mārketings

3.1. Mēs izmantojam un apstrādājam jūsu datus (e-pasta adresi un tālruņa numuru) tiešā mārketinga nolūkos, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs sniedzat:

3.1.1. ievadot savus personas datu, kad veicat informatīvā ziņojuma abonēšanu sadaļā  “Newsletter” /”Informatīvais ziņojums”/ vietnē  www.babycity.lv un/vai www.toycity.lv;

3.1.2. atzīmējot reģistrācijas veidlapā  vietnē www.babycity.lv un vai www.toycity.lvto, ka jūs piekrītat saņemt tiešos mārketinga ziņojumus;  

3.1.3. atzīmējot aptaujas anketās KOTRYNA SIA administrētajos veikalos to, ka piekrītat saņemt tiešos mārketinga ziņojumus. Ja esat reģistrēts vietnē www.babycity.lv un / vai www.toycity.lv, jūs varat kontrolēt savus privātuma parametrus un piekrišanas tiešai mārketinga veikšanai, kad esat pieslēdzies savam kontam.

3.2. Jebkurā gadījumā jums vienmēr būs iespēja atteikties no abonēšanas, sekojot saitēm informatīvajos ziņojumos. Ja esat reģistrēts vietnē www.babycity.lv un / vai www.toycity.lv, jūs varat kontrolēt savus privātuma parametrus un piekrišanas tiešai mārketinga veikšanai, kad esat pieslēdzies savam kontam.

3.3. Tiešā mārketinga ziņojumu saturs būs ziņojumi no mazumtirdzniecības ķēdēm "Baby City", "Toy City", "Toy’s Planet", "Kidzone", "OVS kids", "Mothercare", “Cipollino”, kas piedalās ONE Family lojalitātes programmā un ko administrē KOTRYNA SIA.

4. Izvēles brīvība

4.1. Jūs paši izvēlaties, kurus personas datus padarīt atklātus. Ja jūs nolemjat neizpaust savus datus, jūs zaudējat iespēju izmantot noteiktus mājaslapas www.babycity.lv un / vai www.toycity.lv resursus. Piemēram, lietotāji, kas nolemj neparakstīties uz bezmaksas informatīviem paziņojumiem, nesaņems īpašos piedāvājumus, informāciju par dažādām akcijām un loterijām.

5. Informatīvo pieprasījumu veidošana

5.1. Mēs izmantojam un apstrādājam jūsu datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un ziņojuma teksts), lai veiktu informatīvo pieprasījumu administrēšanu un sniegtu atbildes, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs sniedzat, ievadot savus personas datus un savu ziņojumu sadaļā "Vai jums ir jautājumi vai sūdzības?" vietnē www.babycity.lv un / vai www.toycity.lv. Ja jūs neiesniedzat šos personas datus, KOTRYNA SIA nevarēs atbildēt uz jūsu pieprasījumu.

6. Reģistrācija

6.1. Lai pārvaldītu jūsu kontu  BABYCITY.LV un / vai TOYCITY.LV vietnēs, mēs izmantojam un apstrādājam jūsu datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzimums, dzimšanas datums, foto, jūs interesējošā informācija, bērnu vārdi, dzimums, dzimšanas datumi), pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas tiek sniedzat, ievadot savus personas datus vietnē www.babycity.lv un / vai www.toycity.lv, reģistrējot jaunu kontu. Ja neaizpildīsiet obligātās reģistrācijas vietas, KOTRYNA SIA izveidot jums kontu nevarēs.

7. Kandidātu personas dati

7.1. Mēs apstrādājam personas datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, CV, motivācijas vēstule, amats un citi iesniegtie dati) tiem, kuri savus CV sūta tieši mums pa e-pastu vai ar darba meklēšanas portālu starpniecību, vai izmantojot vietni www .babycity.lv un / vai www.toycity.lv, lai varētu atlasīt kandidātus amatam. Mēs apstrādājam šo kandidātu personas datus, pamatojoties uz viņu piekrišanu. Mēs glabājam kandidātu personas datus, kamēr notiek atlases noteiktam amatam process. Dati tiek glabāti ilgāk tikai tad, ja kandidāts tam piekrīt.

7.2. Veicot kandidātu atlasi amatam, mēs apstrādājam tikai tādus kandidātu personas datus, kas saistīti ar viņu kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un ar darbu saistītām īpašībām.

8. Datu glabāšanas termiņš:

8.1. Mēs apstrādājam un saglabājam visus jūsu personas datus ne ilgāk kā nepieciešams šeit norādītajiem mērķiem.

8.2. Mēs saglabājam jūsu reģistrācijas datus, kamēr jums ir derīgs konts vietnē www.babycity.lv un / vai www.toycity.lv.

8.3. Mēs saglabājam jūsu informatīvo pieprasījumu datus, kamēr uzdotais jautājums tiek izskatīts un 3 gadus pēc konsultācijas sniegšanas.

8.4. Pēc kandidātu atlases konkrētam amatam KOTRYNA SIA perioda beigām mēs izdzēšam CV un citus kandidātu iesniegtos datus, ja vien mums kandidāts nav devis piekrišanu apstrādāt savus personas datus ilgāk, lai mēs varētu piedāvāt viņam / viņai darbu. Šādā gadījumā mēs paturam kandidāta personas datus līdz pat 1 gadam pēc šo datu saņemšanas brīža.

9. Datu nodošana citām personām

9.1. Mēs varam nodot jūsu personas datus apstrādei trešajām personām, kuras nodrošina preču vai pakalpojumu, kurus jūs pasūtījāt tiešsaistes veikalos BABYCITY.LV un / vai TOYCITY.LV, piegādes pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kuri saistīti ar jūsu pasūtījuma pienācīgu izpildi. Mēs varam nodot jūsu personas datus apstrādei trešajām personām, kuras palīdz mums pārvaldīt BABYCITY.LV un / vai TOYCITY.LV tiešsaistes veikalus un aizsargāt tajos esošos datus, kā arī tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzējiem. Šādas personas var būt datubāzes programmatūras nodrošinātāji, datubāzes administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji utt. Jūsu personas datus var sniegt arī likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā, piemēram, Latvijas tiesām, tiesu izpildītājiem, tiesībaizsardzības iestādēm, Valsts nodokļu inspekcijai vai citām trešajam personām, kurām ir tiesiskas intereses iegūt šādus datus.

10. Informācija par nepilngadīgajiem

10.1. Mēs iesakām vecākiem un aizbildņiem mācīt saviem bērniem rūpīgi un atbildīgi izmantot savus personas datus tiešsaistē. Nepilngadīgie nedrīkst iesniegt savus personas datus tīmekļa vietnēs bez viņu vecāku vai aizbildņu piekrišanas. E-veikalu pakalpojumus var izmantot visas juridiski spējīgas fiziskas personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu; nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem tos var izmantot tikai ar viņu vecāku, adoptētāju vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad nepilngadīgais patstāvīgi izlieto savus ienākumus vai stipendiju.

11. Saites uz citām vietnēm

11.1. Šie privātuma noteikumi attiecas uz BABYCITY.LV un / vai TOYCITY.LV vietnēm. Mājaslapā var būt saites uz vietnēm, uz kurām neattiecas šie privātuma noteikumi. Kad esat pametuši mūsu vietni, iepazīstieties ar citu vietņu, kas var izmantot jūsu personīgo informāciju, privātuma noteikumiem.

12. Sīkdatnes

12.1. BABYCITY.LV un / vai TOYCITY.LV var jūsu datorā saglabāt sīkfailus. Sīkdatne ir neliela datu daļa, ko izmanto, lai savāktu noteiktu informāciju par jūsu datoru. Piemēram, cik bieži jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, jūsu darbības vietnē. Sīkdatnē nav informācijas par personas datiem, bet, ja jūs iesniedzat šādu informāciju mums, piemēram, reģistrējoties mūsu mājaslapā, var būt norāde uz informāciju sīkdatnē. Jūs varat atļaut vai aizliegt sīkdatnes. Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkdatnes, taču jūs varat mainīt sava pārlūka iestatījumus, ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes vai arī vēlaties saņemt paziņojumu, pirms tās tiek saglabātas jūsu datorā. Izlasiet pārlūkprogrammas lietotāja pamācību vai vienkārši uzziniet vairāk par šīm funkcijām. Ja jūs izvēlaties nepieņemt sīkdatnes, iespējams, ka jūs nevarēsiet izmantot šīs vai citas vietnes interaktīvās funkcijas.

13. Datu aizsardzība

13.1. Datu apstrādē mēs piemērojam datu aizsardzības un apstrādes prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas Likumā par personas datu tiesisko aizsardzību un Eiropas Savienības Vispārējā datu aizsardzības regulā.

13.2. KOTRYNA SIA rīcībā ir atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu visu apstrādāto personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, vai nejaušas zaudēšanas, grozīšanas, neatļautas izpaušanas vai piekļuves, kā arī no jebkādām citām nelikumīgas apstrādes formām.

14. Jūsu tiesības

14.1. Attiecībā uz personas datiem Jums ir sekojošas tiesības:

14.1.1. tiesības pieprasīt, lai KOTRYNA SIA sniegtu jums piekļuvi saviem datiem, labotu vai dzēstu tos, vai ierobežotu datu apstrādi;

14.1.2. tiesības iebilst pret datu apstrādi;

14.1.3. tiesības saņemt jūsu personas datus strukturētā, vispārpieņemtā un uz kompjūtera drukātā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

14.1.4. tiesības atcelt savu piekrišanu;

14.1.5. tiesības iesniegt sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijā.

14.2. Jūs varat izmantot savas tiesības, piesakoties savā kontā vai sazinoties ar SIA KOTRYNA, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]vai sūtot vēstuli ierakstītā vēstulē   uz adresi Ieriķu iela 3-204, Rīga, LV 1084.

15. Spēkā esamības termiņš un grozījumi

15.1. Šī privātuma politika ir spēkā kopš 2018.gada 10.augusta. Ja mēs grozīsim šo privātuma politiku, mēs publicēsim atjaunināto versiju tiešsaistes veikalu BABYCITY.LV un TOYCITY.LV mājaslapās  www.babycity.lv un www.toycity.lv. Privātuma politikas grozījumi un / vai papildinājumi stājas spēkā brīdī, kad tos publicē tiešsaistes veikalu BABYCITY.LV un TOYCITY.LV mājaslapās.

15.2. Ja jums ir kādi jautājumi par šīs politikas noteikumiem, lūdzu, sazināties ar mums pa e-pastu vai sūtot ierakstītu vēstuli uz 14.2. punktā norādītajam adresē.

16. Noslēguma noteikumi

16.1. Šos privātuma noteikumus regulē Latvijas Republikas likumi. Visas domstarpības par šo noteikumu izpildi tiek atrisinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja nav panākta vienošanās, domstarpības risina Latvijas Republikas likumos noteiktā kārtībā. Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma noteikumu aprakstu, lūdzu, sazināties ar mums pa e-pastu [email protected] vai [email protected]